Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00912095
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"
Дата, на яку складено інформацію: 05.08.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися