Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.09.2008
Дата публікації 01.10.2008 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона №1
Юридична адреса* 66101, Одеська область, м.Балта, вул.Репіна,3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0486623491
E-mail* baltspmk1@grantye.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа член Наглядової (Спостережної) Ради Чернецький Микола Васильович (паспорт: серiя КЕ номер 662465 виданий Балтським РВ УМВС України в Одеськiй областi 06.06.1997) звiльнена 29.09.2008р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.355%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.
Рiшення прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.09.2008р.
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - змiни вiдбулися за рiшенням власникiв.
Посадова особа член Наглядової (Спостережної) Ради Канiковський Анатолiй Улянович (паспорт: серiя КЕ номер 581710 виданий Балтським РВ УМВС України в Одеськiй областi 04.03.1997) призначена 29.09.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.751%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - заступник директора.
Рiшення прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.09.2008р.
Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - змiни вiдбулися за рiшенням власникiв.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади:
Голова правлiння Канiковська Алла Володимирiвна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Каніковська Алла Володимирівна