Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.09.2006

Постанова № 474 - ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 474 - ОД

м.Одеса

2006-09-14

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ровинський Юрій Олександрович – начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів та на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 478-ОД від 04.09.2006 р., у відношенні: ВАТ „Балтська СПМК № 1” Місцезнаходження: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Рєпіна, б. 3. Код ЄДРПОУ: 00912095. Засоби зв’язку: (266) 2-34-91. Банківські реквізити: р/р 26002001216004 в АКБ “Імексбанк”. МФВ: 328384

ВСТАНОВИВ:

розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери № 61-ОД від 16.05.2006р. ВАТ „Балтська СПМК № 1” було зобов’язано в термін до 14.07.2006р. привести діяльність товариства у відповідність з вимогами п. 2 Положення про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 221 від 03.06.2003р., та протягом 10 днів письмово проінформувати Одеське теруправління ДКЦПФР про виконання даного розпорядження. Але товариство ухилилось від виконання розпорядження, що передбачає відповідальність юридичної особи згідно ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Враховуючи вищевикладене, постановою № 473-ОД від 23.08.2006р. у відношенні ВАТ „Балтська СПМК № 1” було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів. Зазначеною постановою товариство було зобов’язано прибути 04 вересня 2006 року до Одеського теруправління ДКЦПФР для надання пояснень з приводу скоєного правопорушення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. Про отримання зазначеної постанови 29.08.2006р. свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення б/н від 23.03.2006р. Беручи до уваги зазначене 04.09.2006р. у відношенні товариства було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 478-ОД. Постановою № 463-ОД від 06.09.2006 р. розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ „Балтська СПМК № 1” було призначено на 14.09.2006 р. Під час розгляду справи та згідно пояснень представника товариства – Григор’єва В.С., було встановлено, що голова правління ВАТ „Балтська СПМК № 1”- Крижановський В.Ф., який припустив вказане вище порушення, рішенням загальних зборів акціонерів товариства, які відбулись 28.08.2006р., звільнений від виконання своїх обов’язків. Крім цього, на момент розгляду справи ВАТ „Балтська СПМК № 1” привело діяльність товариства у відповідність з вимогами п. 2 Положення про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 221 від 03.06.2003р. Згідно з вимогами статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.4 “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.97 р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.01 р., передбачено накладення на юридичних осіб штрафу за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів у розмірі до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом’якшують відповідальність: - на момент розгляду справи правопорушення усунуте; - правопорушення скоєне вперше; - визнання вини за вказане правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність: - ухилення від виконання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. п. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, п. п. 2.6, 3.3, 7.1, 8.1, 8.4, 18.4 “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.97 р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.01 р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 61-ОД від 16.05.2006р. – застосувати до відкритого акціонерного товариства “Балтська СПМК № 1” санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 30 (тридцять) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 510 (п’ятсот десять) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я управління органу Державного казначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 23030300 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 101, МФВ : 828011, ЄДРПОУ: 23214749, банк УДК в Одеській області, отримувач відділення ВДК у Балтському районі, р/р 31110106600057 протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 10. 4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. 5. Копію даної постанови протягом п’яти робочих днів направити до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку.